top of page
תמונה פתיח.png

תכנית מנהיגי דרך צעירים לכבוד שניאור חשין

אודות אור ירוק

העמותה משפיעה על יריעה רחבה מאוד של תחומים בבטיחות בדרכים תוך שהיא פועלת בזירות שונות ומגוונות: 

 

זירת הממסד הציבורי - טיפול מערכתי, מדיד ומבוקר בתחום הבטיחות בדרכים.

הזירה האזרחית - השפעה על השיח והתודעה הציבורית.

הזירה החברתית והקהילתית - גיוס הציבור לפעילות בתחום הבטיחות בדרכים.

הזירה הפוליטית - בתחום חקיקה בטיחותית וחברות ב"קואליציית הבטיחות".

הזירה האקדמית והמחקרית - העמותה מקיימת שיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים עם מכוני המחקר המובילים בעולם בתחום הבטיחות בדרכים. המחקר הוא הבסיס לפעילותה של אור ירוק.

הזירה התקשורתית - העמותה פעילה בתחום התקשורתי מתוך כוונה להביא את בטיחות הדרכים לסדר היום הציבורי.

עמותת "אור ירוק" הוקמה בשנת 1997 על ידי יונה נאור ואבי נאור לאחר שבנם רן נהרג בתאונת דרכים בשנת 1995.

ההקמה נבעה מתוך הכרה בחשיבות העליונה של מאבק ללא פשרות בתאונות הדרכים וחשיבות מעורבות הקהילה בו. המטרה המוצהרת של העמותה היא לצמצם עד כמה שאפשר את מספר הנפגעים בתאונות דרכים ולהשפיע על שינוי תרבות הנהיגה בישראל.

 

מאז הוקמה, חוללה העמותה מהפך של ממש בתודעה הציבורית בתחום התאונות, הן בפעילותה הישירה והן בעידוד שהעניקה בפעילות זו לשאר הגופים העוסקים בתחום.

אור ירוק היא עמותה פרטית הממומנת מאמצעים עצמיים ומתרומות. 

יו"ר העמותה הוא אבי נאור, אביו של רן נאור ז"ל, שנהרג בתאונת דרכים בעת שירותו הצבאי, והוא טרם בן 20.

אודות התכנית

תכנית מנהיגי דרך צעירים לכבוד שניאור חשין מבוססת על תהליך של למידה חווייתית (פעילה). הפעילות בנויה כך שבשלב הראשון התלמידים לומדים את החומר התאורטי ובשלב השני מיישמים אותו. למידה מתוך התנסות מעמיקה את תהליך הלמידה של התלמידים ונותנת להם מקום להעשיר ולהעמיק את היכולות שלהם. תכנית זו יוצרת שילוב מאוזן בין למידה קוגניטיבית-עיונית ללמידה מעשית-חווייתית ומהווה את הבסיס ללמידה משמעותית של נושא כל כך חשוב ומרכזי בגילאי היסודי.

עמותת אור ירוק, בשיתוף עם משפחת חשין, פיתחה תכנית מנהיגות תלמידים להובלת שינוי חברתי במאבק בתאונות הדרכים. התכנית מבוססת על עקרונות של למידה חווייתית מתוך התנסות, פיתוח עצמאות וחשיבה ביקורתית בקרב התלמידים ויצירת מעורבות חברתית של תלמידי בית הספר בקהילה. המתודה המובילה של הפעילות היא תלמידים מלמדים תלמידים. לימוד מתוך קבוצת השווים ויצירת מעורבות הורים על מנת ליצור שינוי אמיתי.

שניאור חשין

שניאור.jpg

שניאור חשין היה מחנך, מוביל בקהילה ומקור לתעוזה והשראה. אדם בעל אישיות ויכולת נדירה לראות, להרגיש ולקבל את האחר בשילוב יצירה ועשייה למען הזולת. בתאריך 18/6/2010 יצא שניאור לאימון רכיבה באופניים. הוא רכב בצד הכביש, שומר על כללי הבטיחות. במהלך הרכיבה נהג שחזר שיכור מבילויי לילי ,נהג ללא רישיון נהיגה, נסע במהירות מופרזת ופגע בשניאור. הנהג פגע וברח מזירת התאונה. שניאור נהרג במקום.

משפחת חשין שותפה לפעילות החינוכית של עמותת "אור ירוק" ורואה בתכנית הזדמנות לבנות קבוצה של מנהיגים צעירים יוזמים בעלי אחריות חברתית, ורצון להיות שותפים במאבק בתאונות הדרכים ולהציל חיים, לפי רוחו ובהשראת דמותו של שניאור.

bottom of page