כיתה ז׳ - הולכים על בטוח

כללי

דפי פעילות

פתיחת שנה

בפעילות נכיר את המושגים הבסיסיים שנלמד השנה: הליכה בטוחה, חצייה בטוחה, רכיבה בטוחה ונסיעה בטוחה