פעילות חודשית ועזרים

ליווי חודשי

ספטמבר - פתיחת שנה - גיוס קבוצת מנהיגות

אוקטובר - פעילות ראשונה- היכרות וגיבוש

נובמבר - קרנבל הזה"ב

דצמבר - יוצרים שינוי בקהילה

ינואר - פעילות כיתתית- מספר הזה"ב

פברואר - שגרירים של זה"ב

מרץ - הפסקה פעילה וכתיבת קוד התנהגות

אפריל - שים לב לרוכב

מאי- יוצאים לחופשה בטוחה

יוני - סיכום שנה